VOL-VCA - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden - 2 dagen

Doelstellingen: met deze opleiding trachten we de kandidaten te sensibiliseren, een veilig gedrag te stimuleren en een onveilig gedrag af te remmen met de bedoeling het aantal arbeidsongevallen terug te schroeven.

Doelgroep: VOL-VCA: alle operationeel leidinggevende medewerkers van een VCA (=veiligheid checklist aannemers) te certificeren of gecertificeerd bedrijf.

Programma:

Doelgroep VOL-VCA
Duur  2 dagen.
Methodiek Een interactieve theoretische opleiding met voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor een constructieve discussie.
Examen Beeldschermexamen of voorleesexamen – 70 vragen.
Type bewijs Diploma indien min. 64,5%.
Geldigheidsduur 10 jaar.
Dagindeling Opleiding:
dag 1: 8u30 – 16u30
Opleiding:
dag 2: 8u30 – 15u30
Beeldschermexamen:
om 15u30

Leerinhoud VOL-VCA

 

wetgeving: grondbeginselen wetgeving, welzijn, preventiestructuren, voorlichting – opleiding – onthaal, medisch onderzoek, zorg voor derden, verschillende werkgevers op één werkplaats, inspectie/toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese/nationale richtlijnen, CE-markering;
gevaren, risico’s en preventie: gevaar en risico, bronnen, preventie, risicobeheersing, risicoanalyse, actieplan, communicatie, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden;
ongevallen: oorzaken en preventie: begrippen, ongevallentheorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, ongevallenbeleid, ongevallen/incidenten behandelen, registreren en onderzoeken;
veiligheidsgedrag: gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak leidinggevende, beïnvloeden, observatie;
taken, rechten, plichten en overleg: verplichtingen werkgever, taken/rechten/plichten werknemer, leidinggevenden, werkplekinspecties, VGM – overleg, certificatie/veiligheidspaspoort/opleiding;
procedures, instructies en signalering: veiligheidsregels, voorlichting/instructie/opleiding, veiligstellen van werkplekken en installaties, vergunningen, signalering, markeringen;
noodsituaties: wat, bedrijfsnoodplan, hulpbronnen, bestrijding, bedrijfshulpverlening, evacuatie;
 gevaarlijke stoffen: indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering/gevaarssymbolen/productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, voorbeelden, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders;
 brand en explosie: ontstaan, bronnen, voorkomingsbeleid, invloed op mens en omgeving, soorten, blusprincipes en middelen;
arbeidsmiddelen: gevaren, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch/pneumatisch handgereedschap, éénvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen;
specifieke werkzaamheden en omstandigheden: lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, besloten ruimte;
elektriciteit en straling: gevaren/risico’s, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch materiaal, statische elektriciteit, straling;
 ergonomische werkplek: systeem mens – werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen, zitten en staan;
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, hand- en armbescherming, voet-en beenbescherming, lichaamsbescherming, valbescherming;
wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie bedrijf uitzendorganisatie – uitzendkracht.

Duur: 2 dagen.

Formule: deze opleiding wordt in onze opleidingscentra en on site georganiseerd.

Prijs: gelieve ons te contacteren op het nummer 053/ 21 69 27 of via training@trainingsolutions.be

Aantal deelnemers: max 20 per sessie.

Opleidingscentra Erpe-Mere – Genk – Herentals –  Roeselare  – Leuven Turnhout – Oostakker – Antwerpen – on site.

Erkenning: Training Solutions is erkend als examencentrum.

Informatie omtrent KMO-portefeuille: Training Solutions is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille. Ons erkenningsnummer : DV.O204220 Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be.

Contact:

Training Solutions – Joseph Cardijnstraat 34 – 9420 Erpe-Mere – Tel : 053 21 69 27 – Fax : 053 70 27 33 – training@trainingsolutions.be

Spring naar toolbar